Vogels

Voeding in periode voor de kweek


2 à 3 weken voor de kweek begin ik weer volop met eivoer te voeren veel JP-JK Zebravinken Mengeling en dagelijks vers badwater,net als in de natuur. Dit doe ik allemaal om toch nog enigszins in mijn ogen de natuur na te bootsen. Hiermee probeer ik de vogels in broedconditie te krijgen. Tijdens het TT seizoen geef ik het voer via voersilo’s. Voorheen deed ik dit gerantsoeneerd maar omdat ze van het JP-JK Mengsel toch alles goed opeten ben ik daarmee gestopt. Tijdens de kweek als ze zitten te broeden krijgen ze dat nog steeds, maar hebben ze jongen dan krijgen ze net iets meer dan ze eigenlijk opnemen, maar ook weer niet zo heel veel dat de kooi eronder word gesmeerd.

Een paar weken voor de kweek begint geef ik wel meer voer aan de vogels dan ze op kunnen eten. Naast het tropen zaad geef ik wat eivoer. Ook geef ik maagkiezel, sepia, grit. Als de jongen uitvliegen dan hang ik er vaak een trosgiest in de kooi,zodat ze wat eerder zelfstandiger worden. Elke dag word vers zaad en water verstrekt en om de èèn à twee dagen word er vers badwater gegeven. Dit blijft maar een paar minuten voor de kooien hangen en daarna word het weer weggehaald. Er word alleen overgeslaan als de jongen slechts en paar dagen oud zijn. Een per maand doe ik vitaminen door het water. Hiervoor gebruik ik WM-Forte van Witte Molen.