Lidmaatschap

Bent u vogelenthousiast en wilt u met ons in contact komen en/of deelnemen aan onze activiteiten?

Maak dan gebruik van het contactformulier of word direct lid door het onderstaande formulier in te vullen.


Inschrijfformulier nieuw lid

Streker Vogelvrienden Nieuw lid
Akkoordverklaring automatische incasso

Algemene voorwaarden

Door het versturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden van Streker Vogelvrienden.

Aanmelden als lid
Aanmelden lidmaatschap nieuwe leden ingaande iedere maand
Opzegging lidmaatschap per verenigingsjaar (31 december)

Contributie

Volwassen leden
€ 35,00 per jaar inclusief lidmaatschap van de NBvV
Jeugdleden (tot 18 jaar)
€ 30,00 per jaar inclusief lidmaatschap van de NBvV
Clubblad
Het clubblad ontvangt u standaard gratis via e-mail. Indien u ons clubblad toch liever fysiek per post ontvangt, brengen wij hiervoor € 10,00 extra per jaar in rekening in verband met materiaal- en verzendkosten.

Privacyverklaring

Door het invullen en inzenden van dit formulier gaat u akkoord met de Privacyverklaring van ‘Streker Vogelvrienden’.

Toestemming automatische incasso

Door ondertekening van dit formulier geeft u de ‘Streker Vogelvrienden’ toestemming om jaarlijks een incasso-opdracht naar uw bank te sturen om het lidmaatschapsbedrag, eventueel inclusief de kosten voor het clubblad, van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Deze machtiging vervalt, zodra uw lidmaatschap is beëindigd.

Wijzigen of beëindigen lidmaatschap

Om uw lidmaatschap te beëindigen of om wijzigingen in uw persoonsgegevens door te laten voeren, kunt u gebruik maken van het contactformulier.