Historie van de vereniging

Toen internet nog niet bestond, toen zelfs lang niet iedereen een telefoon in huis had, maar toen vogelliefhebbers elkaar wel wisten te vinden sprak een klein aantal vogelliefhebbers elke zaterdag met elkaar af bij dhr. Ton Visser in de 1e Rozenstraat in Lutjebroek.
De heer Visser was liefhebber van vogels en deed er hobbymatig wat bij in de vorm van verkoop van vogels en zaden.
De heer Visser merkte dat er tussen de vele vogelliefhebbers die elkaar in de 1e Rozenstraat wisten te vinden, er een aantal was, wat niet bij een vereniging was aangesloten. Hij nam vervolgens het initiatief tot het oprichten van de vereniging. Op dinsdag 8 november 1966 werd door 23 leden vogelvereniging Streker Vogelvrienden opgericht in café De Harmonie in Lutjebroek. Hierbij was ook de toenmalige bondsvoorzitter, de heer Lammerse, aanwezig, die namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers vertelde over de vogelhobby en de reglementen binnen de bond.

Binnen de groep van 23 leden werd vervolgens een eerste bestuur gekozen. Dit waren de heren P. Schotte (voorzitter), C. Oteman (penningmeester), W. Vriend (contributie ophaler) en mej. E. Baars (secretaresse)
De voorgestelde contributie, in guldens, van 1,35 voor volwassen leden en 0,85 voor jeugdleden werd door de kersverse leden gewijzigd in 1,50 en 1,00. Dit omdat de leden vonden dat er wel wat moest overblijven na afdracht aan de bond.

Gedurende de eerste maanden van het bestaan van de vereniging groeide het ledenaantal snel. Al na enkele maanden liep het ledenaantal op van 23 naar ruim 30.
In het jaarverslag van 1968 is terug te vinden dat het ledenaantal inmiddels is gegroeid tot 71, waarvan 26 jeugdleden.

De vereniging bleef steeds verder groeien. Steeds meer vogelliefhebber wisten de Streker Vogelvrienden te vinden en het ledenaantal groeit zelfs tot ruim 150! Een enorme opsteker voor het toenmalige bestuur.
Helaas liep na enkele jaren het ledenaantal landelijk en daarmee ook binnen de vereniging weer terug. Op enig moment nog iets meer dan honderd, maar door inzet van velen is dit aantal inmiddels weer terug op ongeveer 140 leden. Met dit aantal behoort de vereniging tot de vijf grootste verenigingen in Nederland. Een resultaat om trots op te zijn!

Wilt u nog meer lezen over de geschiedenis van Streker Vogelvrienden, lees en kijk dan naar de jubileumuitgave die ter ere van het 50 jarig bestaan van de vereniging is gemaakt.

50 jaar Streker Vogelvrienden