Doel van de vereniging

De vereniging is in 1966 opgericht met als doel “het bevorderen en verbeteren van de vogelliefhebberij en het houden en kweken van vogels, in de ruimste zin van het woord”.

In de praktijk houdt dit in dat de vereniging avonden organiseert voor vogelliefhebbers waar veel over vogels geleerd kan worden. Er worden verschillende sprekers uitgenodigd, presentaties gegeven en er wordt onderling veel informatie uitgewisseld. Ook worden er een aantal vogelbeurzen georganiseerd waarbij vogels en benodigdheden kunnen worden aangeschaft, verkocht of onderling geruild.

Verder wordt er eenmaal per jaar een grote show (tentoonstelling) georganiseerd, waarbij de leden van de vereniging hun mooiste, vaak eigen gekweekte vogels laten beoordelen door keurmeesters. Waar mogelijk probeert de vereniging ook aanwezig te zijn op verenigingsmarkten, open dagen en dergelijke om de vogelhobby aan geïnteresseerden te presenteren. Het is verstandig om goed voorgelicht te worden voor wat betreft de soorten die u wilt gaan houden. Het is ook belangrijk om te weten of bepaalde soorten elkaar verdragen. Om hier achter te komen is het verstandig voor de liefhebber om zich aan te sluiten bij een vereniging. De leden binnen de vereniging zijn in de praktijk een ware vraagbaak voor zowel de beginnende als de gevorderde liefhebber.

Op iedere ledenavond worden altijd wel een aantal praktische tips uitgewisseld door de aanwezige leden. Dit gaat over de verschillende vogelsoorten, over de voeding van de vogels en over de volières waarin we onze vogels houden. Door lid te zijn van onze vereniging heeft u als liefhebber dus het grote voordeel om met andere vogelliefhebbers in contact te komen.

Heeft u een gezelschapsvolière, een of enkele vogels in huis, of fokt u gericht in broedkooien? u bent altijd van harte welkom bij de vereniging.

Maar er is nog veel meer te vertellen over de vereniging. We hebben bijvoorbeeld een mooi clubblad/nieuwsbrief wat zo’n tien keer per jaar in de bus valt. Ook krijgt ieder lid het prachtige maandblad van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) thuisgestuurd.De vereniging dient als vraagbaak voor zowel beginnende als gevorderde vogelliefhebbers en heeft onder de vele leden heel veel kennis binnen boord. Wij helpen u graag verder met onze mooie hobby.

Bent u ook liefhebber van vogels? Wordt dan ook lid van “Streker Vogelvrienden”.